Școala Gimnazială "Iustin lliesiu" - galerie foto:


        ISTORICUL ȘCOLII:

    Școala Gimnazială "Iustin lliesiu" Anieș a împlinit peste un secol de existență. Ea a luat ființă în anul 1901. Până la această dată copiii din satul Anieș frecventau cursurile școlii confesionale din Maieru. Școala a luat ființă la cererea muncitorilor străini care lucrau la fabrica de cherestea din Anieș, ca școală de stat cu limba de predare maghiară.

    Localul școlii a fost construit pe un teren cumpărat de la un proprietar din Maieru, pe nume Oprea, în anul 1900-1901. Localul era compus dintr-o sală de clasă și locuința pentru învățător. Pe locul acelei clădiri acum se află Căminul cultural ”Emil Boșca-Mălin”.

    La data de 15 septembrie 1901 începe să funcționeze pentru prima dată școala și în această localitate, cu școala de stat, cu clasele I-IV (22 de elevi), cu limba de predare maghiară. Părinții copiilor din Anies au cerut sa fie primiți și fiii lor la scoala din localitate. Treptat, elevii au început să frecventeze cursurile acestei școli, renunțând la a mai merge la școala din Maieru.

    Școala a fost încadrată cu un singur învățător, primul fiind Franciay Ianos, de origine maghiară, care a funcționat până în anul 1916.

    În anu1 1937, lângă școala veche a mai fost construită încă o sală prin adăugire, din materialul provenit din demolarea bărăcilor muncitorești construite de firma condusă de Bayerzdorf.

    Începand cu anul școlar 1931-1932 școala funcționează cu 2 posturi de învățător cu clasele I-VII. După Marea Unire din 1918 limba de predare era româna.

    În perioada 1940-1944, ca urmare a anexării Transilvaniei la Ungaria horthistă, limba de predare în școală era limba maghiară. În anul școlar 1944-1945 au fost înscrisi un număr de 120 elevi. Situația învățământului era foarte precară, numărul elevilor nefrecvenți și repetenți era foarte mare.

    Până în anul școlar 1948-1949 școala a functionat cu 7 clase primare și cu 2 posturi de învățător.

    După reforma învățământului din anul 1948 școala din Anies a rămas ca școală de 4 ani, încadrată cu 2 posturi de învățător.

    Începând cu anul școlar 1953-1954 școala este încadrată cu 3 posturi de învățător.

    În anul 1954 au funcționat cursuri de alfabetizare pentru cei 80 de analfabeți, fiind lichidată în acest mod neștiința de carte.

    Ca urmare a generalizării învățământului gimnazial, începând cu anul școlar 1960-1961 a început să funcționeze și clasa a V-a, când, pe lângă cele 3 posturi de învățător apare și un post de profesor.

    În anul școlar 1962-1963 a fost încheiată generalizarea învățământului de 7 ani în satul Anieș. În acest an școlar au fost înscriși un număr de 176 elevi în clasele I-VII.

    Începând cu anul școlar 1952-1953 a început să funcționeze primul post de grădiniță, într-o cameră din vechiul local al școlii.

    În anul 1964 școala s-a mutat din vechiul local, construit în anul 1901, într-un local închiriat de la Ocolul Silvic Rodna. Ulterior, acesta a devenit local de școala în urma unor aprobări a organelor competente și a unor amenajări aduse clădirii. Vechiul local de școală nu mai corespundea nevoilor învățământului, atât ca urmare a creșterii numărului de elevi, cât și datorită faptului că localul avea un înaintat grad de uzură. În vechea clădire a rămas Căminul cultural și localul de grădiniță.

    O perioadă a funcționat în localul Căminului cultural cinematograful sătesc.

    În anul școlar 1964-1965 funcționează, pentru prima dată la școala din Anieș și clasa a VIII-a.

    Cursurile în noul local de școală se desfășurau în 4 săli de clasă. Localul mai avea o sală profesorală și o direcțiune. În anii următori se mai adaugă la vechiul local încă 6 săli de clasă. În urma acestor lucrări localul de școală dispune de 12 săli de clasă, o sală profesorală și direcțiune.

    Începând cu anul școlar 1970-1971 începe să funcționeze și clasa a IX-a, apoi a X-a, pentru o scurtă perioadă de timp.

    La data de 20 octombrie 1978, la cererea părinților elevilor a luat ființă pe Valea Anieșului un local de școală, cu clasele I-IV, cu 2 posturi de învatator și cu 33 elevi. Întrucât nu avea local propriu, școala a funcționat o perioadă în localul brigăzi silvice. Această școală a fost desființată în anul 2005 ca urmare a scăderii numărului de elevi, a degradării accentuate a clădirii și condițiilor igienico-sanitare, înființării serviciului de transport școlari prin care elevii au fost aduși la școala de centru.

    Învățământul preșcolar a început să funcționeze la data de 1 decembrie 1952, cu un număr de 32 preșcolari, în localul Căminului cultural, unde funcționa și școala la data respectivă. La 12 octombrie 1971, a luat ființă al doilea post de educatoare pe Valea Aniesului, cu un număr de 30 copii. Localul grădiniței funcționează într-o locuință particulară. La 15 septembrie 1975 se deschide al 3-lea post în învățământul preșcolar, iar al 4-lea post se înființează la data de 15 septembrie 1977.

    Printre personalitățile marcante care au frecventat cursurile școlii din Anies se numără și poetul Iustin Ilieșiu. Născut la data de 18 martie 1900 în Maieru, face școala primară la Maieru și Anieș, iar liceul la Bistrița, apoi la Năsăud și Blaj.

    Studiile universitare le face la Cluj, absolvind Facultatea de Litere.

    Este cunoscut prin marea vocație de gazetar, punând bazele mai multor publicații. A lucrat alături de mari scriitori cum ar fi: Octavian Goga, Lucian Blaga, Cezar Petrescu și alții. Activitatea literară a lui Iustin Ilieșiu se soldează cu următoarele opere: 32 de cărti tipărite, 24 de volume de versuri, 11 volume de proză, folclor, traduceri și amintiri în manuscris.

    La muzeul "Cuibul Visurilor" din Maieru se află colțul memorial "Iustin Ilieșiu". Aici se află peste 500 de mărturii din viața poetului.

    Poetul Iustin Ilieșiu s-a stins din viață la data de 3 septembrie 1976 în București, fiind înmormântat în cimitirul "Șerban Vodă”.

    În ultimele decenii școala din Anieș a cunoscut o puternică dezvoltare prin creșterea numărului elevilor, a cadrelor didactice cu o bună pregătire profesională. Majoritatea învățătorilor și toți profesorilor au studii superioare și gradele didactice I și II.

    Mulți absolvenți de la școala noastră au absolvit cursurile liceului sau facultății, devenind oameni valoroși. Din rândurile lor s-au format învățători, profesori, ingineri, economiști, preoți, ofițeri etc.

    În anul 1995, în memoria marelui dascăl și scriitor local, școala de la Anieș, primește denumirea de Școala Generală ”Iustin Ilieșiu”, moment marcat prin unei amplasarea unei plachete de marmură pe zidul școlii.

    În anul 2007, după ce școala a trecut printr-un proces de reabilitare pe fonduri europene, prin grija medicului stomatolog năsăudean Traian Gheorghe Dascăl este dezvelit bustul poetului Iustin Ilieșiu pe amplasamentul din fața școlii, cu ocazia deschiderii noului an de învățământ.

    Tot în acel an, printr-o decizie a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud școala de la Anieș devine instituție cu personalitate juridică, având grădinița ca structură arondată, ieșind astfel, cel puțin din punct de vedere managerial, de sub tutela școlii de la Maieru.

    În prezent, cu titulatura schimbată din Școală Generală în Școală Gimnazială, în instituția noastră funcționează o grădiniță cu 4 grupe, 2 lângă școală și două pe Valea Anieșului, în localuri noi și moderne, 6 clase de învățământ primar și 4 clase de învățământ gimnazial.

    Colectivul de cadre didactice de la școala noastră, susținut de comunitatea locală, muncește cu dăruire și pasiune pentru educarea elevilor în spiritul corectitudinii, cinstei, adevărului, dragostei față de muncă, față de valorile materiale și spirituale ale poporului nostru.

Extras din ziarul ”Cuibul Visurilor” Nr. 17-18-19 din anul 1999

Autorul articolului : prof. PAVEL CIUPE

    Actualizare informații:
prof. CÎRDAN NICU, prof. POP MARIA-CORINA, prof. CĂRBUNE TITUS, înv. HOZA ILIE