OFERTA EDUCAŢIONALĂ A ŞCOLII GIMNAZIALE ”IUSTIN ILIEȘIU” - ANIEȘ
ANUL ŞCOLAR 2020-2021

      MOTTO:
“Educația nu este pregătirea pentru viață, educația este viața însăși.”

      Școala Gimnazială “Iustin Ilieșiu” din Anieș face parte din unitățile de învățământ din comuna Maieru și are rolul de a educa elevii din acest sat, de a-i îndruma și pregăti pentru viață.

      Școala și Grădinița 1 sunt situate pe strada Principală, Nr. 60, iar Grădinița 2 se află pe Valea Anieșului la nr. 220/A.

      Școala are în componență elevi astfel:

 • Ciclul preșcolar;
 • Ciclul primar cu clasele Pregătitoare-IV;
 • Ciclul gimnazial cu clasele V-VIII.

      ★ FINALITĂȚILE URMĂRITE:

 • Stimularea potențialului creativ, al intuiției și a imaginației elevului;
 • Formarea motivației pentru învățare;
 • Dezvoltarea capacității de a comunica folosind diferite limbaje specializate;
 • Descoperirea de către elev a propriilor afinități, aspirații și valori în scopul orientării spre o anumită carieră profesională;
 • Dezvoltarea gândirii autonome și a responsabilității față de integrarea în mediul social;

      ★ ŢINTE STRATEGICE:

 • Atingerea standardelor educaționale de către elevi;
 • Formarea continuă a calității resurselor umane;
 • Păstrarea și îmbogățirea permanentă a bazei materiale;
 • Dezvoltarea de parteneriate cu comunitatea, părinții copiilor și alte instituții școlare;
 • Dezvoltarea personalității elevilor prin activități extracurriculare.

      ★ PARTENERIAT:

      Școala are relații foarte bune cu instituțiile locale - Primăria, Consiliul Local, Biserica, Poliția și Cabinetul Medical Individual din localitate. De asemenea există o colaborare bună cu familiile elevilor și copiilor.

      ★ FACILITĂȚI:

      Elevii își vor desfășura activitatea în spații corespunzătoare, încălzite, luminate, cu mobilier bine întreținut și personal didactic de calitate;

      Elevii vor lucra la calculator și vor beneficia de INTERNET gratuit;

      Elevii vor beneficia de meditații și consultații, cel puțin o oră pe săptămână, la obiectele de examen;

      Elevii vor beneficia de întâlniri cu personalitățile locale, medici, ingineri și oameni de afaceri;

      ★ RESURSE MATERIALE:

      În școala noastră se găsesc 10 de săli de clasă, 1 cabinet de informatică dotat cu 15 calculatoare, o bibliotecă cu sală de lectură, 1 teren sintetic, 3 grupuri sanitare în interiorul instituției, materiale didactice diverse.

      În prezent școala este dotată cu centrală termică proprie și a fost reabilitată în ultimii ani, pentru ca mediul educațional în care își desfășoară activitatea elevii și cadrele didactice să fie cât mai propice pentru un învățământ de calitate, să fie cât mai atrăgător pentru elevi, părinți și dascăli.

      ★ RESURSE UMANE:

      Cadrele didactice care își desfășoară activitatea în această școală sunt calificate și majoritatea titulare, pasionați pentru munca pe care o prestează, dăruiți școlii și elevilor acesteia. Profesionalismul acestor cadre didactice fac școala mai primitoare, mai atrăgătoare, mai luminoasă.

      Cei care își dedică parte din viață și cunoștințele copiilor și elevilor noștri sunt: 4 educatoare (profesori pentru învățământul preșcolar), 5 învățătoare (profesor pentru învățământul primar), 1 învățător, 10 profesori.

      ★ OFERTA CURRICULARĂ:

 • Se va acționa pentru aplicarea Curriculum-ului Național;
 • e vor respecta normele metodologice privind CDȘ;
 • CDȘ va fi realizat din opționale ca obiect de studiu;
 • Pentru toate clasele I-VIII se vor aloca cel puțin o oră pe săptămână;
 • Opționalele se aleg în funcție de preferințele elevilor și ale părinților, dar și de posibilitățile școlii;
 • Programele de opțional elaborate de profesori și învățători vor fi aprobate de ISJ BN;

      Pentru orele de CDȘ propunem următoarele opționale pe cicluri curriculare:

 • pentru cls. I-IV;
        - Educație prin șah - durata 2 ani;
 • pentru clasele V-VIII:
        - TIC - 1 an;
        - Educație prin șah – 2 ani;

      Evaluarea CDȘ se face pe tot parcursul anului, folosind atât metode tradiționale cât și metode alternative.